Het heilig sacrament

                               10003443_741097666004477_5209302722626046941_nHet heilig sacrament,

De twee energieën waar het in de kosmos om draait, zoals ik heb begrepen, zijn de mannelijke en de vrouwelijke energie. Alles schijnt daaruit te zijn ontstaan en te bestaan. Het is de kracht die ons doet ontvangen en geven. De gevende energie zien we in de soorten terug bij alle diersoorten als het mannelijk geslacht en de ontvangende energie zien we in de soorten terug als het vrouwelijk geslacht. De invalshoek Vanuit de verschillende tradities, zoals de ayurveda en ik denk ook natuurreligies, beschrijven aan het begin van al het bestaan een eenheid, waarin er noch sprake is van het mannelijk aspect, noch van het vrouwelijk, maar een staat van eenheid. In de realiteit waarin we nu leven, zijn we uit die eenheid ‘gevallen’. Dit is de werkelijkheid van de tienduizend dingen, een dualistische werkelijkheid. Een werkelijkheid van polariteiten, plus en min. Geven en ontvangen. Hemel en aarde en … het mannelijke en het vrouwelijke. Echter, de vrouw vertegenwoordigd naar mijn mening niet louter het vrouwelijke aspect en de man niet louter het mannelijke. Ik heb eens eerder geschreven dat zij beiden in zich dragen. Ieder van ons, draagt dus naar mijn mening, de kiem van heelheid/heiligheid in zich. Dat de vrouw het mannelijke geslacht nodig zou hebben m.b.t. heelheid of de man het vrouwelijk geslacht, is iets waar ik het niet mee eens ben. Deze heelheid kan, naar mijn mening worden ervaren m.b.t. de ander (en wellicht in lichamelijke, geestelijke en seksuele interactie), maar naar mijn mening ook m.b.t. onszelf los van de ander. En dat gaat dan om de ontmoeting van de beide polen die in onszelf liggen verscholen. In deze ontmoeting, met onszelf en/of in de belevenis met een ander, is in mijn ogen een heilig sacrament van het hoogste niveau. Heilig, omdat heilig, heiligheid, heelheid betekent en omdat heelheid simpelweg ook betekent eenheid. En dat is het moment waarin er noch sprake is van de mannelijke energie, noch sprake van de vrouwelijke, want beiden zijn verenigd tot één.

(auteur Shiva)