Energetische interactie

                                               Energetische interactie,

Deze is nietsamensmelting zichtbaar voor het oog, maar toch is die, voor mij in ieder geval, zeer concreet. Alleen uit de energetische interactie valt op te merken of er werkelijk sprake is van verbinding en openheid. of dat er juist sprake is van afstand, een verwijdering. In mijn ervaring valt (bijna) alles uit die energetische interactie af te leiden … of iemand werkelijk open staat om zichzelf en de ander te ontmoeten … of de persoon zware kwesties met zich meedraagt of juist licht aanvoelt … of er sprake is van een stroperige energie of dat het juist stroomt. Zo heb ik de ervaring dat veel onverwerkte gevoelens middels de energetische interactie tot uiting komen. Ik heb al heel wat mensen meegemaakt die van de buitenkant spontaan ogen, open en vrijgevig. Mijn intuïtie en gevoel echter zijn in de loop der jaren vefijnder en scherper geworden en zo ook het gevoel van verbinding met mijzelf en met mijn omgeving. Wanneer ik erg moe wordt in communicatie met de ander, dan weet ik dat ik voortaan dat op mijn gevoel kan vertrouwen. Zo ook wanneer er sprake is van een werkelijke ontmoeting. Want een ontmoeting speelt zich af in dit moment en dit moment liegt niet. Daarin kun je naar zeer grote ‘hoogte’ stijgen en dat kan zelfs grenzeloos zijn en aanvoelen. Dat is afhankelijk in hoeverre je durft over te geven aan het moment. En als er enige twijfel is, ook al is het maar een klein beetje, dan is het als het beletten van een waterstroom. De doorstroom van de energie wordt dan belemmerd en er zal waarschijnlijk geen werkelijk ontmoeting plaatsvinden, omdat de innerlijke ontmoeting niet geheel aanwezig kan zijn. Maar als dit wel gebeurt en er is wel sprake van een doorstroming, dan is er geen twijfel, want een werkelijke ontmoeting, zowel met jezelf als met de ander, kan alleen maar plaatsvinden in de erkenning van je eigen verbinding en in de ontmoeting met de ander in een wederzijdse energetische interactie.

(auteur Shiva)