Tantra stroming

     tantra stroming

Binnen tantra is er meer dan één tantra stroming. De oorsprong van Tantra is het oude India. Tantra komt van het Tibetaans boeddhisme. Tan staat voor expansie en tra staat voor vrijheid. Tan draagt ook de betekenis in zich van ‘means’ of ook wel mogelijkheden. Je leest dan ‘mogelijkheden tot vrijheid’.

Tantra wordt in de westerse cultuur (helaas) maar al te vaak onder seksualiteit geplaatst. Tantra heeft niet perse met seks en seksualiteit te maken. Seks en seksualiteit kan daar wel een onderdeel van zijn. Sterker nog, zuivere tantra heeft absoluut niks met seks te maken.

Het gaat dan absoluut niet om het vinden van bevrediging via het seksuele. Zo zijn er verschillende stromingen waarin seksualiteit wel wordt benadrukt en stromingen waarbinnen seksualiteit nauwelijks tot niet wordt benadrukt. Binnen het kader vbg-oranje-1.gifan vrijheid, expansie en mogelijkheden, zijn er dus zeer uiteenlopende mogelijkheden waarin die vrijheid en expansie tot uitdrukking kan komen. En ja…ook binnen seksualiteit.

tantra

De 3 hoofd -en tantra stromingen

  • Kaula tantra school (linker en rechterpad)
  • Mishra tantra school
  • Samaya tantra school

Kaula tantra richt zich op het eerste chakra aan de basis van het wervelkolom, de muladhara. De Kaula tantra stroming kent het linker en het rechter pad, Vama Marga en Dakshini Marga. Het linker pad van de Kaula tantra stroming gaat over tantrische beoefening waarin seksualiteit wel een rol speelt. In deze stroming vinden dus ook seksuele activiteiten plaats. Het rechter pad gaat over tantrische beoefening. In deze stroming komt seksualiteit via symboliek tot uiting. Dat gebeurt zonder daadwerkelijk het uitvoeren van seksuele activiteiten.

Boven de Kaula tantra school heb je de Mishra tantra school. Deze tantra stroming houdt zich bezig met het combineren van het linker en het rechter pad. De aandacht wordt in deze stroming gericht op het vierde chakra. Het hart chakra tussen de borsten en de eerste chakra, de kundalini chakra, worden hierin met elkaar in verbinding gebracht. Wanneer deze met elkaar worden verbonden, dan kan het goddelijke worden ervaren.

Hoger dan de Kaula tantra school en de Mishra tantra school heb je Samaya tantraSamaya tantra houdt zich bezig met zelfrealisatie door middel van yoga. De kundalini energie stroomt opwaarts omhoog door elke chakra waar de kundalin de Sasharara bereikt, het zevende chakra. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Ben je bijvoorbeeld opzoek naar een tantra massage Den Bosch regio? Neem dan contact met me op.

Tantra massage nabij Eindhoven

l_14_bordeaux.jpg

Tantra/Tantrische Massage Den Bosch Tantra stroming Gemert Noord Brabantbg-oranje-1.gif