Energetische interactie

                                               Energetische interactie,

Deze is nietsamensmelting zichtbaar voor het oog, maar toch is die, voor mij in ieder geval, zeer concreet. Alleen uit de energetische interactie valt op te merken of er werkelijk sprake is van verbinding en openheid. of dat er juist sprake is van afstand, een verwijdering. In mijn ervaring valt (bijna) alles uit die energetische interactie af te leiden … of iemand werkelijk open staat om zichzelf en de ander te ontmoeten … of de persoon zware kwesties met zich meedraagt of juist licht aanvoelt … of er sprake is van een stroperige energie of dat het juist stroomt. Zo heb ik de ervaring dat veel onverwerkte gevoelens middels de energetische interactie tot uiting komen. Ik heb al heel wat mensen meegemaakt die van de buitenkant spontaan ogen, open en vrijgevig. Mijn intuïtie en gevoel echter zijn in de loop der jaren vefijnder en scherper geworden en zo ook het gevoel van verbinding met mijzelf en met mijn omgeving. Wanneer ik erg moe wordt in communicatie met de ander, dan weet ik dat ik voortaan dat op mijn gevoel kan vertrouwen. Zo ook wanneer er sprake is van een werkelijke ontmoeting. Want een ontmoeting speelt zich af in dit moment en dit moment liegt niet. Daarin kun je naar zeer grote ‘hoogte’ stijgen en dat kan zelfs grenzeloos zijn en aanvoelen. Dat is afhankelijk in hoeverre je durft over te geven aan het moment. En als er enige twijfel is, ook al is het maar een klein beetje, dan is het als het beletten van een waterstroom. De doorstroom van de energie wordt dan belemmerd en er zal waarschijnlijk geen werkelijk ontmoeting plaatsvinden, omdat de innerlijke ontmoeting niet geheel aanwezig kan zijn. Maar als dit wel gebeurt en er is wel sprake van een doorstroming, dan is er geen twijfel, want een werkelijke ontmoeting, zowel met jezelf als met de ander, kan alleen maar plaatsvinden in de erkenning van je eigen verbinding en in de ontmoeting met de ander in een wederzijdse energetische interactie.

(auteur Shiva)

Het heilig sacrament

                               10003443_741097666004477_5209302722626046941_nHet heilig sacrament,

De twee energieën waar het in de kosmos om draait, zoals ik heb begrepen, zijn de mannelijke en de vrouwelijke energie. Alles schijnt daaruit te zijn ontstaan en te bestaan. Het is de kracht die ons doet ontvangen en geven. De gevende energie zien we in de soorten terug bij alle diersoorten als het mannelijk geslacht en de ontvangende energie zien we in de soorten terug als het vrouwelijk geslacht. De invalshoek Vanuit de verschillende tradities, zoals de ayurveda en ik denk ook natuurreligies, beschrijven aan het begin van al het bestaan een eenheid, waarin er noch sprake is van het mannelijk aspect, noch van het vrouwelijk, maar een staat van eenheid. In de realiteit waarin we nu leven, zijn we uit die eenheid ‘gevallen’. Dit is de werkelijkheid van de tienduizend dingen, een dualistische werkelijkheid. Een werkelijkheid van polariteiten, plus en min. Geven en ontvangen. Hemel en aarde en … het mannelijke en het vrouwelijke. Echter, de vrouw vertegenwoordigd naar mijn mening niet louter het vrouwelijke aspect en de man niet louter het mannelijke. Ik heb eens eerder geschreven dat zij beiden in zich dragen. Ieder van ons, draagt dus naar mijn mening, de kiem van heelheid/heiligheid in zich. Dat de vrouw het mannelijke geslacht nodig zou hebben m.b.t. heelheid of de man het vrouwelijk geslacht, is iets waar ik het niet mee eens ben. Deze heelheid kan, naar mijn mening worden ervaren m.b.t. de ander (en wellicht in lichamelijke, geestelijke en seksuele interactie), maar naar mijn mening ook m.b.t. onszelf los van de ander. En dat gaat dan om de ontmoeting van de beide polen die in onszelf liggen verscholen. In deze ontmoeting, met onszelf en/of in de belevenis met een ander, is in mijn ogen een heilig sacrament van het hoogste niveau. Heilig, omdat heilig, heiligheid, heelheid betekent en omdat heelheid simpelweg ook betekent eenheid. En dat is het moment waarin er noch sprake is van de mannelijke energie, noch sprake van de vrouwelijke, want beiden zijn verenigd tot één.

(auteur Shiva)

Moeder Aarde

Moeder aarde10991359_730523657061878_1094676264571760667_n

Moeder aarde,
Voor jou buig ik diep,
vanwege jouw ontvankelijkheid,
die altijd geschiedt,
vanuit overgave en kwetsbaarheid,
met het besef dat wij allemaal,
een onderdeel zijn,
van het godenparadijs,
gegeven vanuit vrijheid en
geleefd vanuit vrijheid

(auteur Shiva)

Versmelting

Versmelting

De meest kwetohennnsbare positie en de grootste mate van overgave, waarin een vrouw maar kan zijn, dat is het moment van de bevruchting. In haar meest intieme moment en in al haar kwetsbaarheid spreid zij haar benen en ontvangt zij hem en betreed hij haar paradijs. Vanuit overgave schept zij leven, door open te zijn en alleen door de grootste mate van vrijheid, om te ontvangen, zet zij haar hemelpoorten open. Zij is de schepper, zij is de bron, zij is de Godin, zij is shakti, zij is eeuwigheid.

(auteur Shiva)

Shakti/Shiva

Shakti/Shiva

De aarde. Het vrouwelijke aspect. Ontvankelijkheid, ope9638012_orignheid en kwetsbaarheid. Zij opent zich naar ons zoals een vrouw zich ook kan openen. Zij geeft aan ons, geeft en schenkt ons haar schatten en rijkdom en zij blijft geven, ondanks de misvatting dat wij haar paradijs kunnen bezitten en zij tot de enkeling zou behoren en ondanks de illusie dat zij geeft, omdat wij het willen. Nee, zij geeft uit eigen keuze. Zij geeft opdat wij de mogelijkheid hebben om te groeien, tot realisatie te komen en inzicht te verwerven. En zij ontvangt ons en zij laat ons toe in haar diepte, eindeloos, grenzeloos, eeuwigdurend. Maar pas wanneer wij in onze kracht blijven staan en werkelijk haar waarde leren begrijpen, alleen dan zal er sprake zijn van een huwelijk, een huwelijk tussen shakti en shiva en zal zij aan ons kunnen geven omdat wij geleerd hebben om te ontvangen en zal zij ons ontvangen omdat wij dan werkelijk weten hoe wij haar paradijs kunnen en mogen betreden.

Amen

(auteur Shiva)